2. lekce pro ženy. Wisdom

10.06.2020

Dnes jsme otevřeli hodinu tématicky:

How does your day look like now, when it is raing outside so much? What do you prefere to do in those days?

Zopakovaly jsme si slovíčka a zabrousily mimoděk k časovým pojmům, jako vždy, občas, někdy:

Always- vždycky
Very often- velmi často
Regurarly- pravidelně
Frequently- často
Sometimes-někdy
Usually-obvykle
From time to time- čas od času
Occasionally-výjimečně
Never- nikdy

To nás přirozeně dovedlo k: SOME/ANY/NONE

Jak a kdy se používají:

Some- v kladné větě, odpovědi, také v otázce předpokládáme-li kladnou odpověď
např. I want some juice. Do you want some tea? Yes, I want some tea.

Any- v otázce a v záporu
Do you want any puppies? No I don´t want any.
Dáváme si pozor na dvojitý zápor. I don´t want any, nebo I want none.
Angličtina nezná zdvojený zápor jako čeština!

None- v záporné odpovědi, větě.
Do you want any cookies? None, thanks.

Some, any, no.. jak tvoří slova?

Sometimes-někdy
Somewhere- někde
Somehow-nějak
Someone-někdo

Anytime-kdykoliv
Anywhere-kdekoliv
Anyhow-jakkoliv
Anyone-kdokoliv

Nowhere-nikde
None-nikdo

Příběh:

Pustily jsme si příběh Šalamouna, příště jej přečteme a přeložíme.

Začaly jsme s vyráběním závěsné zvonkohry z rybiček.