Materiály pro květnové lekce pro ženy

03.05.2020

Již od dubna jsme v lekcích pro ženy přešly na online meetingy, přesto ale tuto podporu využiji, jako vhodnou formu pro setřídění a uložení materiálů k celému měsíci.

Tento měsíc je tématem : The Enormous Turnip ( Příběh o veliké řepě)

Tématem pro bude:

 •  příběh samotný, umět jej převyprávět, napojit se na dějovou linii,
 • slovní zásoba: rodinní členové,
 • ovoce a zelenina na zahradě,
 • opakování: slovní zásoba sázení, sití i sklízení z předchozích lekcí,
 • použití sloves: pull/push,
 • tvoření otázek s použitím Can- Can You help me? a také Do you need help? Yes I need/No I dont.

Jedna z možných variant převyprávění příběhu, můžete si pro zajímavost přečíst, navigující, ale pro ty, co jazykovou úroveň mají nižší bude jiná. Tato je jen pro zajímavost a pro případné zpestření:

The Enormous Turnip Story-to zásadní pro nás:

Family members: english vocabulary:

When you have children, you are a parent.

If you are a male parent, you are a father.

If you are female parent, you are a mother.

If one of your children is a boy, he is your son.

If one of your children is a girl, she is your daughter.

When a couple gets married, the man is the husband, and the woman is his wife.

A brother and sister both have the same parents.

One collective word to describe brothers and sisters is siblings. However this word is normally only used in written English, not orally.

grandparents: the parents of your parents
grandfather: the father of your father/mother
grandmother: the mother of your father/mother
grandchildren: the children of your children
grandson: the son of one of your children
granddaughter:the daughter of one of your children
great grandfather: the father of your grandfather/grandmother
great grandmother: the mother of your grandfather/grandmother

uncle: the brother (or brother-in-law) of your mother/father
aunt: the sister (or sister-in-law)of your mother/father
cousin: the child of your aunt/uncle
nephew: the male child of your brother/sister
niece: the female child of your brother/sister

The in-laws are the members of the family of your spouse (the person you are married to) or via a marriage in your family:

father-in-law: the father of your spouse
mother-in-law: the mother of your spouse
son-in-law: the husband of your daughter
daughter-in-law: the wife of your son
brother-in-law: the husband of your sister
sister-in-law: the wife of your brother

Nowadays in many countries a person can get married more than once. These are the terms used to describe the "new" members of the family when someone gets remarried.

"Step-" means that you are related as a result of one parent marrying again
stepfather: the (new) husband of your mother but not your biological father
stepmother: the (new) wife of your father but not your biological mother
stepson: the son of your (new) husband / wife (he is not your biological son)
stepdaughter: the daughter of your (new) husband / wife (she is not your biological daughter)
stepsister: the daughter of your stepmother or stepfather
stepbrother: the son of your stepmother or stepfather

Sometimes one of your parents gets married again and they have more children. There

half-brother: the brother you have only one parent in common with .
half-sister: the sister you only have one parent in common with.

Even if your parent didn't get married (and had the child outside of marriage), they are still your half-brother or half-sister.

However, note that it is common to still call your half-brother or half-sister just your brother or sister (without adding the half- part).

Fruit and vegetable

Retell the story of The Enormous Turnip:

Ask for help, The most common phrases:

 1. Can you give me a hand with this?
 2. Could you help me for a second?
 3. Can I ask a favour?
 4. I wonder if you could help me with this?
 5. I could do with some help, please.
 6. I can't manage. Can you help?
 7. Give me a hand with this, will you?
 8. Lend me a hand with this, will you?
 9. Could you spare a moment?
 10. I need some help, please.