Poslední 4. lekce pro ženy o budování

31.03.2020

Zdravím Vás mé nejmilejší, jistě pilně studujete, dokonce tak pilně, že mi nestíháte ani posílat napsané texty =), doufám však, že si užíváte volna, sluníte se, pečujete o své já a vůbec =).

Pojďme na to. Let´s start.

Téma poslední konverzace na toto téma je následující:
Topic for the last conversation of this month topic is following:

Popiš svůj dům snů. Co tě dělí od toho mít tento dům? Co tě dělí od tvé představy? Chtěla bys jednou takový dům mít?
Describe your dream house. What separates you from having that house? What separates you from your imagination? Do you like to have your dream house on day?

Jako obvykle, pošlete mi napsanou mini úvahu (10-15 vět) emailem, nebo mi nahrajte video.
As usual please write me few sentences incuding this topic, this task via mail or record it for me.

Pojďme procvičit ještě naposledy slovíčka. Nejprve si je projděte si je vizuálně.
Let´s bruush up the vocabulary of this topic for the last time. Let´s look at them firstly.

A teď si pusťte video.
And now, let´s play a video.

Věřím, že už si všechna slovíčka pamatujete, ale pokud přeci jen Vám ještě nějaké dělá problémy, sedněte k němu a napište si na něj dvě věty, ty mi pošlete ke kontrole.
I truly believe that you remember all of the vocabulary, however if you still struggle with any of the words, let´s write two sentenes for each of the word and send them to me.

A je čas na příběh.
It is time for the story.

Zkuste si vyzkoušet svoji angličtinu a pusťte si alternativní verzi příběhu.
Let´s try your english and play yourself an alternative way of the story.

Úkol pro tento příběh:
Task for the story:

Přepiště hlavní dějovou linku, text mi pošlete ke kontrole.
Rewrite the main storyline, let´s send me the text to correction.

Příběh muže moudrého a bláhového.
Story of wise and foolish man.

Pojďme znovu do slovíček.
Let´s go again to the vocabulary.

Věřím, že už si všechna slovíčka pamatujete, ale pokud přeci jen Vám ještě nějaké dělá problémy, sedněte k němu a napište si na něj dvě věty, ty mi pošlete ke kontrole.
I truly believe that you remember all of the vocabulary, however if you still struggle with any of the words, let´s write two sentenes for each of the word and send them to me. 

Pojďme na příběh, načetla ho pro Vás Shelley.
Let´s start with the story, this time Shelley read it for you.

Zkuste si poslechnout a zhlédnout ještě alternativně podaný příběh, procvičíte si svou angličtinu.
Let´s try to listen and to watch even this alternative video, I believe you will practice your english even more.

A abychom tento měsíc, ukončili v relaxaci, nakonec úžasný Zach Williams, užijte si ho.