Jdeme na to ( Let´s go)

Dobrý den, ahoj,

jsem ráda, že jste se k nám připojili. Doufám, že Vám naše lekce budou přinášet stejně radosti jako nám když je tvoříme, když o nich přemýšlíme, když je učíme i když je sem po nocích připravuji. Jsme jenom lidé a děláme chyby a tak, kdybyste nějakou odhalili, nebojte se nám dát zpětnou vazbu. Dejte nám taky klidně vědět, co se Vám líbí víc a co méně. To všechno nám pomůže lekce zlepšovat a posouvat dál. Děláme to s láskou a doufám a věřím, že to z toho cítíte. Ještě jednou díky, za to, že jste v tom s námi a užijte si.

Jak s dětmi s těmito materiály pracovat?

V této a každé další lekci naleznete:

 • materiály k tisku
  kartičky slovní zásoby-vytiskněte si je na čtvrtku, nebo na normální papír a zalaminujte si je, úplně nejlepší by bylo si je vytisknout dvakrát, můžete tak s dětmi hrát různé jazykové hry, které Vám v průběhu lekce budeme popisovat
  obtahovánky- možná, že Vaše děti ještě nepíší, ale i tak je vhodné jim od třetího roku věku nabízet možnost a ukazovat písmenka, proto i v této lekci najdete soubor k tisku, děti si v něm slovíčka připomenou a mohou si je obtáhnout
  v každé lekci s dětmi vyrábíme a někdy je potřeba, nebo není, ale je to prostě z role učitele jednodušší si k nim dotisknout nějaký doplněk, nebo hlavní motiv atd. Takže i tyto materiály v lekci najdete, pokud se s nimi bude pracovat
  příběh- možná, že dětem nebudete moci vždy pustit příběh skrze počítač, nebo televizi. Proto si můžete příběh oboustranně vytisknout. Z jedné strany je obrázek a z druhé text.
 • videa
  videa se slovní zásobou- tento celek je koncipován do 4 týdnů, to je 4 lekci, proto i tady najdete 4 videa se slovní zásobou, slovíčka se postupně nabalují, ale také opakují.
  videa s příběhem- v této lekci naleznete příběh Davida a Goliáše s překladem i bez překladu.
  písničky- s dětmi na lekcích zpíváme a tančíme, ono to totiž upevňuje znalost slovní zásoby, vy si to doma, nebo ve třídě můžete samozřejmě udělat jak chcete. Tyto videa nejsou naší autorskou tvorbou, jsou ale volně na internetu k použití a my Vám sem na ně dáme odkaz.

1. lekce

Vítejte u první lekce a naší nové vítací písničkou, touto písničkou vždy začínáme lekci :

Hello, hello.                                                                                            Ahoj, ahoj.
Can you clap your hands?                                                                    Můžeme zatleskat ? 
Hello, hello.                                                                                            Ahoj, ahoj.
Can you clap your hands?                                                                    Můžeme zatleskat ? 

Can you stretch up high?                                                                      Dokážeš se natáhnout vysoko ? 

Can you touch your toes?                                                                     Dokážeš se dotknout prstů na nohou ?
Can you turn around?                                                                            Otočíme se ? 
Can you say, "Hello?"                                                                             Můžeme říci : Ahoj ?

Hello, hello.                                                                                            Ahoj, ahoj .

Can you stamp your feet?                                                                     Můžeš si zadupat ?
Hello, hello.                                                                                             Ahoj, ahoj.
Can you stamp your feet?                                                                      Můžeš si zadupat ?

Can you stretch up high?                                                                       Dokážeš se natáhnout  vysoko ?
Can you touch your toes?                                                                      Dokážeš se dotknout prstů na nohou ?
Can you turn around?                                                                             Otočíš se ?
Can you say, "Hello?"                                                                              Můžeš říct : Ahoj ?

Hello, hello.                                                                                                Ahoj, ahoj.
Can you clap your hands?                                                                        Můžeš tleskat ?                                                                     
Hello, hello.                                                                                               Ahoj, ahoj.
Can you stamp your feet?                                                                      Můžeš si zadupat?                                                                  

Máme po přivítání a koukneme na prvních deset slovíček. Tady jsou :

Slovíčka si zde můžete stáhnout a vytisknout ( zalaminovat ) 

Ke slovní zásobě máte zde návod na hru, aby si děti slůvka snadněji osvojila.

Prvních deset můžeme rozmístit po místnosti a nechat je děti hledat, poté si děti prohlédnou obrázky, aby věděli co slůvko znamená. Můžeme jim k tomu pustit video, které je zde přiloženo, děti si tak snadněji zapamatují co slovíčka znamenají i jak se vyslovují.

Slůvka jsme si prošly a je tu příběh v prvním videu i s českým překladem.

A v tomto jen v angličtině.

Pod videem je ke stažení text příběhu.

Tady najdete ke stažení text s obrázky k příběhu.

Tvoření :

Abychom si také protáhli tělo, máme tu vždy dvě písničky, dnes si jen užijeme tancování a zpívání, ale v příštích lekcích si je postupně přeložíme.

Na závěr každé lekce se rozloučíme písničkou :

Bye bye. Goodbye.                                                                                     Ahoj ahoj. Ahoj.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.                                                                    Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. 

I can clap my hands.                                                                                   Můžu si zatleskat.
I can stamp my feet.                                                                                    Můžu si zadupat.

I can clap my hands.                                                                                   Můžu si zatleskat.
I can stamp my feet.                                                                                    Můžu si zadupat.

Bye bye. Goodbye.                                                                                      Ahoj ahoj. Ahoj.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.                                                                     Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj.
Bye bye. Goodbye.                                                                                      Ahoj ahoj. Ahoj.
Bye, bye, bye, bye. Goodbye.                                                                     Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj.

GOODBYE!                                                                                                    NA SHLEDANOU!

                               2. lekce

I v této lekci se přivítáme naší Hello song, budeme tak činit pokaždé, aby se děti písničky postupně naučily.

Trošku jsme se protáhli a hurá na další nová slůvka, tady jsou :

Tentokrát si můžeme se slůvkami zahrát pexeso. Děti  hledají k anglickému slovu s obrázkem jeho český překlad.

Takže nastřihané kartičky se slovní zásobou promícháme a jdeme na to..... Můžeme použít věty : Show me what you find? nebo What it is ? 

A je tu čas na náš příběh.

A jeho anglická verze.

Tvoření :

Písničky už jsme se s nimi seznámili v minulé lekci, takže dnes si můžeme přeložit první z nich.

Big House                                                                               Velký dům

Come and go with me ( repeat )                                            Pojď a běž se mnou (opakuj)

To my Father´s house ( repeat )                                             Do domu mého otce (opakovat)

It´s a big, big house                                                                Je to velký, velký dům.

With lots and lots of room                                                      Se spoustou a spoustou prostoru.

A big, big table                                                                        Je tam velký, velký stůl.

With lots and lots of food                                                       Se spoustou a spoustou jídla.

A big, big yard                                                                        Velký, velký dvůr.

Where we can play football                                                    Kde můžeme hrát fotbal

It´s a big, big house                                                                 Je to velký, velký dům.

Yeah, it´s my                                                                            Yeah, je můj.

Father´s house (repaet)                                                          Otcův dům.

I don´t know where                                                                 Nevím kde 

you lay your head                                                                  položíš hlavu.

Or where you                                                                          Nebo odkud

call your home                                                                        voláte domů.  

I don´t know where                                                                Nevím kde

you eat your meals                                                                jíte své jídlo.

or where you talk                                                                  Nebo kde mluvíte

on the phone.                                                                         do telefonu.

I don´t know if                                                                        Nevím jestli

you´ve got a cook                                                                  máš kuchaře,

a butler or a maid                                                                   komorníka nebo služebné.

I don´t know if                                                                         Nevím, jestli 

you´ve got a yard                                                                    máš dvůr

with a hammock                                                                      s houpací sítí

in the shade.                                                                             ve stínu.

Come and go with me ( repeat )                                              Přijď a pojď se mnou (opakuj)

To my Father´s house ( repeat )                                                Do domu mého otce (opakovat)

Come and go with me ( repeat )                                               Pojď a běž se mnou (opakuj)

To my Father´s house  ( repeat )                                                Do domu mého otce (opakovat)


( Repeat from the beginning ......                                                 Opakujte od začátku ...... )

It´s a big, big house                                                                     Je to velký, velký dům.

With lots and lots of room                                                           Se spoustou a spoustou pokojů.

A big, big table                                                                             S velkým,  velkým stolem

With lots and lots of food.                                                            Se spoustou a spoustou jídla.

...........                                                                                              .......

Pro dnešek je to všechno, už se jen rozloučíme .....

                              3. lekce

A jsme za polovinou, dneska se naučíme další slůvka, tak jdeme na to. Přivítáme se naší vítací písničkou.

Následuje další várka nových slovíček, teď už jich umíme dvacet, jupí.

Dneska si zahrajeme na učitele, každé dítko si vezme jedno slovíčko a bude se snažit ho vysvětlit ostatním.

Můžeme použít věty : This word mean ......

A máme tu náš příběh :

Teď jen v angličtině :

Tvořeni :

A následují naše písničky, první jsme si přeložily minule, tak tady je :

A dnes nás čeká překlad té druhé, tak pojďme na to :

Every Move I Make                                                                                   Každý pohyb, který udělám

Na na na na na na na                                                                                na na na na

Every move I make I make in You                                                           Každý pohyb, který udělám dělám v sobě 

You make me move Jesus                                                                       Nutíš mne hýbat se Ježíši

Every breath I take a breathe in You                                                       Každý nádech, který v tobě dýchá

Every step I take I take in You                                                                 Každý krok, který s tebou udělám

You are my way Jesus                                                                             Jsi mou cestou Ježíši

Every breath I take a breathe in You                                                      Každý nádech, který v tobě dýchá

Singing na na na na na na                                                                      zpívám na na na na na

Every move I make I make in You                                                           Každý pohyb, který udělám dělám v sobě

You make me move Jesus                                                                       Nutíš mne hýbat se Ježíši

Every breath I take a breathe in You                                                       Každý nádech, který v tobě dýchá

Every step I take I take in You                                                                 Každý krok, který s tebou udělám

You are my way Jesus                                                                             Jsi mou cestou Ježíši

Every breath I take a breathe in You                                                      Každý nádech, který v tobě dýchá

Waves of mercy waves of grace                                                            Vlny milosrdenství, vlny milosti

Everywhere I look , I see Your face                                                        Kamkoli se podívám, vidím Tvoji tvář

Your love has captured me                                                                    Tvoje láska mne zajala

Oh my God                                                                                               Ó, můj Bože

This love, how can it be !                                                                        Tahle láska, jaká jen může být !

Na na na na na na na na                                                                         na na na na na

Every move I make I make in You 

You make me move Jesus  

Every breath I take a breathe in You   

Every step I take I take in You 

You are my way Jesus  

Every breath I take a breathe in You 

Waves of mercy waves of grace 

Everywhere I look , I see Your face 

Your love has captured me

Oh my God 

This love, how can it be !

Na na na na na na na na na 

Jump ! Jump ! Jump ! 


                                 4. lekce

A jsme u poslední lekce, čeká nás dalších deset slovíček, aktivita, příběh, tvoření a písničky tak jdeme na to :

Posledních deset nových slůvek ....

A máme tady poslední lekci a v té už si děti poslechnou jen anglickou část příběhu.

Následují naše dvě písničky, které nás provázely všemi lekcemi :