Tři mudrcové

Dobrý den, ahoj,

jsem ráda, že jste se k nám připojili. Doufám, že Vám naše lekce budou přinášet stejně radosti jako nám když je tvoříme, když o nich přemýšlíme, když je učíme i když je sem po nocích připravuji. Jsme jenom lidé a děláme chyby a tak, kdybyste nějakou odhalili, nebojte se nám dát zpětnou vazbu. Dejte nám taky klidně vědět, co se Vám líbí víc a co méně. To všechno nám pomůže lekce zlepšovat a posouvat dál. Děláme to s láskou a doufám a věřím, že to z toho cítíte. Ještě jednou díky, za to, že jste v tom s námi a užijte si.

Hned na začátek pro Vás máme malý neanglický dárek: Projekt o třech králích, který si můžete společně s dětmi užít i mimo anglické bádání a učení se. Prosíme, nešiřte ho, samostatně jej prodáváme i u nás na eshopu =).

Pojďme na angličtinu

Jak s dětmi s těmito materiály pracovat?

V této a každé další lekci naleznete:

 • materiály k tisku
  kartičky slovní zásoby-vytiskněte si je na čtvrtku, nebo na normální papír a zalaminujte si je, úplně nejlepší by bylo si je vytisknout dvakrát, můžete tak s dětmi hrát různé jazykové hry, které Vám v průběhu lekce budeme popisovat
  obtahovánky- možná, že Vaše děti ještě nepíší, ale i tak je vhodné jim od třetího roku věku nabízet možnost a ukazovat písmenka, proto i v této lekci najdete soubor k tisku, děti si v něm slovíčka připomenou a mohou si je obtáhnout
  v každé lekci s dětmi vyrábíme a někdy je potřeba, nebo není, ale je to prostě z role učitele jednodušší si k nim dotisknout nějaký doplněk, nebo hlavní motiv atd. Takže i tyto materiály v lekci najdete, pokud se s nimi bude pracovat
  příběh- možná, že dětem nebudete moci vždy pustit příběh skrze počítač, nebo televizi. Proto si můžete příběh oboustranně vytisknout. Z jedné strany je obrázek a z druhé text.
 • videa
  videa se slovní zásobou- tento celek je koncipován do 4 týdnů, to je 4 lekci, proto i tady najdete 4 videa se slovní zásobou, slovíčka se postupně nabalují, ale také opakují.
  videa s příběhem- v této lekci naleznete příběh Davida a Goliáše s překladem i bez překladu.
  písničky- s dětmi na lekcích zpíváme a tančíme, ono to totiž upevňuje znalost slovní zásoby, vy si to doma, nebo ve třídě můžete samozřejmě udělat jak chcete. Tyto videa nejsou naší autorskou tvorbou, jsou ale volně na internetu k použití a my Vám sem na ně dáme odkaz.

1. lekce

Pokud učíte ve třídě, nebo skupinu dětí je vhodné hodinu zahájit, my pro to nejčastěji využíváme písničku, stejně tak to můžete udělat i doma. Pokud jste si s námi dělali lekci Davida a Goliáše a Naamana a malé holčičky určitě si pamatujete Hello song, pokud Vám byl bližší klidně v něm pokračujte, v tomto měsíci, stejně jako v minulém Vás ale naučíme další jeden, nový:  

♫ Hello, hello. [Wave one hand, then the other hand.]            Ahoj, ahoj (Zamávejte jednou rukou a potom druhou)
Can you clap your hands? [Clap.]                                              Umíš zatleskat rukama? (Tleskej)
Hello, hello.                                                                                  Ahoj, ahoj.
Can you clap your hands?                                                          Umíš zatleskat rukama?
Can you stretch up high? [Stretch.]                                            Umíš se pořádně vytáhnout nahoru? (Protáhni se)
Can you touch your toes? [Touch your toes.]                            Umíš se dotknout palců? (Dotkni se palců u nohou.)
Can you turn around? [Turn around.]                                         Umíš se otočit? (Otoč se dokola)
Can you say, "Hello"?                                                                  Umíš říct ahoj? (Zamávej a potom řekni: Hello!)
[Wave, then say, "Hello" ]

Hello, hello.                                                                                 Ahoj, ahoj.
Can you stamp your feet? [Stamp your feet.]                           Umíš zadupat nohama? (Zadupej nohama)

Hello, hello.                                                                                Ahoj, ahoj.
Can you stamp your feet?                                                        Umíš zadupat nohama?
Can you stretch up high?                                                         Umíš se protáhnout nahoru?
Can you touch your toes?                                                        Umíš se dotknout palců?
Can you turn around?                                                              Umíš se otočit?
Can you say, "Hello"?                                                               Umíš říct : Ahoj?
Hello, hello.                                                                                Ahoj, ahoj.
Can you clap your hands?                                                        Umíš zatleskat rukama?
Hello, hello.                                                                                Ahoj, ahoj.
Can you stamp your feet. ♫                                                      Umíš zadupat nohama?

Slovní zásoba na celý měsíc pro děti je zde:

Karty si vytiskněte, zalaminujte a s dětmi je ukazujte a procvičujte. Můžete je využít jako doplňkový materiál k videím se slovní zásobou nebo si s nimi hrát i mimo ně.

Pojďte si s dětmi jako první shlédnout první várku slovní zásoby k tomuto příběhu:

Příběh, který je v PDF pokud nebudete mít přístup k obrazovce. Vytiskněte si ho oboustranně, pozor první stránky oboustranně netiskněte, jinak to nevyjde. a zalaminujte. 

Pusťte, nebo převyprávějte dětem o třech mudrcích, nebojte se toho, použít příběh, i když to může vypadat nesrozumitelně, děti se z příběhů mnohem lépe učí, než z gramatických pouček. Na konci tohoto měsíce, děti budou příběh chápat v anglickém jazyce a budou rozlišovat slovní zásobu, kterou se naučily, Pokud s dětmi budete angličtinu poctivě dělat budou schopné říkat věty.

Pojďte s dětmi na vyrábění:

Děti budou malovat hvězdu, podle čísel, které v obrazci najdou. Možná Vaše děti ještě barvy neumí, můžete jim pustit následující video. (Často jsou barvy první slovíčka, které děti ovládají, více se jim věnujeme v předchozích lekcích)

Poslední částí každé lekce jsou dvě až tři písničky, můžete jimi i lekci prokládat, nebo jednu z nich umístit na začátek. Překlad písniček najdete v následujících lekcích. První puštění vždy slouží jen pro seznámení. V dalších lekcích přeložíme písničky jednu po druhé.

A pojďme uzavřít lekci bye bye zahřívačkou:

2. lekce

Na začátku se opět přivítejme:


Po přivítání si děti sednou do kroužku a tleskáme od jedné do deseti ( nebo jedno dítě vytleská počet a druhé řekne číslovku ) - návaznost, že se bude přidávat dalších 10 slůvek.

Položte na zem všechny kartičky se slovní zásobou, ano i ty, které jste s dětmi ještě nedělali.

Pusťte dětem video se slovní zásobou z minulé lekce a řekněte dětem, aby každé slovíčko, které uvidí našli v hromádce slovní zásoby (vytisknuté, zalaminované a rozstřihané kartičky) a nosilo je na vyhrazené místo (stolek, kobereček). Dětem můžete video na konci, kde jsou všechny slovíčka viditelná pozastavit, aby případně kartičky dohledaly.

Video je zde : 

Pojďme rovnou do další slovní zásoby:

Následuje hra se slovní zásobou - řekněte dětem: close your eyes (děti zavřou oči), vy vezměte jednu kartičku, řekněte: open your eyes a děti hádají, které slovíčko zmizelo.

Dalším krokem je poslech příběhu s překladem. Nebo dětem příběh přečtěte, viz PDF soubory na začátku lekce (příběh s obrázky).

Na procvičení je zde video bez překladu :

Pojďte si s dětmi společně vyrobit královskou korunu.

Vezmeme si vytištěnou korunu a vystřihneme si ji podle označené čáry, poté stočíme do kruhu a slepíme, děti si korunu upraví dle svých hlav. Koruny si děti mohou různě přizdobit či vybarvit.

Nakonec nás čekají písničky stejné jako v minulé lekci, na procvičení slovní zásoby a rozpohybování nás dospělých i dětí.

Dnes si přeložíme první z nich : 

Take my hand, lead me on                                                       Vem mne, za ruce a veď mě
Down this road I'm drivin' on                                                    Touto cestou jdu
Take my heart, I am yours                                                         Vem si mé srdce, jsem tvůj /tvá
Blessed Jesus, lead me on                                                       Požehnaný Ježíši, veď mě dál                         
I'll keep on followin', keep on followin' You                              Budu tě dál následovat, dál tě následuji
I'll keep on followin', keep on followin' You
I will keep on followin', keep on followin' You
I will keep on followin', keep on followin' You 

Pojďme tedy uzavřít druhou lekci a rozloučme se opět písničkou: Bye bye song.

3. lekce

A máme tu už třetí lekci jupííí, už víme, že na začátku máme uvítací písničku : Hello Hello !

Další hra- rozehřívačka- klidně rozházejte karty se slovní zásobou všude, děti mají za úkol najít k sobě páry, můžete jim pustit hudbu - freeze and go (když hudbu zastavím freeze)

Teď nás čekají další nová slůvka opět 10 slov.

Hra se slůvky ..... pro mladší i starší děti můžeme využít hru BINGO na hraní se slovní zásobou, připravíme si čtvercovou šachovnici po každé straně máme pro mladší děti lehčí slůvka pro starší těžší sloupce 5x5 slůvek, slova namixujeme dle našeho uvážení. Dětem rozdáme čtverce se slůvky a pak jen papírky, kterými budou děti zakrývat slůvka, která jim řeknete.

Takže firt one HELP - who has a help in your table .... ? Please cover this word....  and next one is ..... 

Kdo má první zakrytá slova v řadě vodorovně či svisle vyhrál a zakřičí BINGO a začíná se znova..... popř. se může pokračovat, dokud nemají bingo všechny děti......

Dalším krokem je poslech příběhu, v první části s překladem a poté jen v angličtině.

Následuje pohybovka- dětem se karty nalepí do kruhu, musí skákat z kamenu na kámen, do toho hraje hudba a když skončí děti musí udělat to, co je napsané na daném kameni .....

Překlad pokynů:  jump - vyskoč, dance - tanči, turn around - otoč se, run - utíkej, swim - plav, sing - zpívej, fly - letíš, march - pochoduj, wriggle yourself - vrť se, do squats - udělej dřep, jump on one leg - skákej na jedné noze, hodl your breath - zadrž dech :-)

Blíží se konec lekce, takže aby se děti ještě protáhly dáme si obě písničky, zase stejné jako minule.

Dneska si přeložíme druhou písničku :

I won't turn left and I won't turn right                     Neotočím se doleva a neotáčím se doprava

Will not stray from the path that's right                  Nesejdu z cesty, která je správná
But I'll keep on seeking                                           Ale budu dál hledat ( vyhlížet )
and keep on reaching                                             a dál dosahovat ...

Follow, follow                                                          Následuji, následuji

Follow Jesus Christ                                                následuji Ježíše Krista

I'm fixin' my eyes on You                                       Upírám na tebe oči  ( vzhlížím k tobě ? )
I'm fixin' my eyes on You
I'm fixin' my eyes on You
Only You                                                                 Jen na tebe / Jen ty 

Follow, follow                                                         Následuji, následuji
Follow Jesus Christ, yeah                                     Následuji Ježíše Krista, jee

A na úplný závěr naše loučící písnička Bye bye song

                                  4. lekce

I poslední lekci začneme písničkou a to naším oblíbeným Hello hello !

Hra - dáme si naší zahřívačku - slovíčka rozházíme po podlaze či rozmístíme po místnosti a děti mají za úkol je najít a přečíst či přeložit. 

Čeká nás posledních 10 nových slůvek dohromady by děti už měly znát 40 slovíček, tady je video :

Aktivita se slovy .... Děti si vyberou každé jedno slovíčko a vymyslí jednoduchou větu či slovní spojení, které řeknou ostatním.

Varianta pro mladší a předškolní děti : vybereme slovní spojení a opakujeme s dětmi - green like a grass, brown like a camel, blue like a river......

Video s příběhem nyní už jen v angličtině.

Úkol pro starší děti: Každé dítě řekne kousek příběhu vlastními slovy.

Úkol pro mladší děti: Vyprávějte příběh a nechte děti doplňovat slova, která znají.

K další aktivitě potřebujeme : 

- na čtvrtce vytištěnou hvězdu

- lepidlo

- těstoviny

- fixy

Připravíme si papír se hvězdou, a pár těstovin, které si děti mohou obarvit fixy a teď můžeme potřít předtištěnou hvězdu lehce lepidlem a pak pokládat těstoviny nebo si děti těstoviny berou jednotlivě a skládají je po obvodu.

Též je možná varianta hvězdu předem vybarvit než začneme skládat těstoviny. A poté dle fantazie dětí necháme dokreslit kolem hvězdy, buď nebe, další malé hvězdičky ..... atd.

OBTAHOVAČKA

S dětmi si můžete slovíčka z toho měsíce procvičit i obtahovánkami. Stáhněte si je a vytiskněte. Ideální je, pokud děti ještě nemají zkušenost s psaní začít obtahovat tužkou, získávají si tak lepší návyk v psaní.

Písničky máme již přeložené, takže si je děti zazpívají a zatančí. Tady je první :

A zde máme druhou :

A na úplný konec se rozloučíme ..... Bye bye song

Jsme u konce lekce s tématem: Tři králové, tři mudrcové. Pojďte s námi ale pokračovat výjimečným příběhem o výjimečném muži: Very special John. Lekci si můžete zakoupit v e-shopu zde.