Velikonoční příběh 2.

Dobrý den, ahoj,

jsem ráda, že jste se k nám připojili. Doufám, že Vám naše lekce budou přinášet stejně radosti jako nám když je tvoříme, když o nich přemýšlíme, když je učíme i když je sem po nocích připravuji. Jsme jenom lidé a děláme chyby a tak, kdybyste nějakou odhalili, nebojte se nám dát zpětnou vazbu. Dejte nám taky klidně vědět, co se Vám líbí víc a co méně. To všechno nám pomůže lekce zlepšovat a posouvat dál. Děláme to s láskou a doufám a věřím, že to z toho cítíte. Ještě jednou díky, za to, že jste v tom s námi a užijte si.

Jak s dětmi s těmito materiály pracovat?

V této a každé další lekci naleznete:

 • materiály k tisku
  kartičky slovní zásoby-vytiskněte si je na čtvrtku, nebo na normální papír a zalaminujte si je, úplně nejlepší by bylo si je vytisknout dvakrát, můžete tak s dětmi hrát různé jazykové hry, které Vám v průběhu lekce budeme popisovat
  obtahovánky- možná, že Vaše děti ještě nepíší, ale i tak je vhodné jim od třetího roku věku nabízet možnost a ukazovat písmenka, proto i v této lekci najdete soubor k tisku, děti si v něm slovíčka připomenou a mohou si je obtáhnout
  v každé lekci s dětmi vyrábíme a někdy je potřeba, nebo není, ale je to prostě z role učitele jednodušší si k nim dotisknout nějaký doplněk, nebo hlavní motiv atd. Takže i tyto materiály v lekci najdete, pokud se s nimi bude pracovat
  příběh- možná, že dětem nebudete moci vždy pustit příběh skrze počítač, nebo televizi. Proto si můžete příběh oboustranně vytisknout. Z jedné strany je obrázek a z druhé text.
 • videa
  videa se slovní zásobou- tento celek je koncipován do 4 týdnů, to je 4 lekci, proto i tady najdete 4 videa se slovní zásobou, slovíčka se postupně nabalují, ale také opakují.
  videa s příběhem- v této lekci naleznete příběh Davida a Goliáše s překladem i bez překladu.
  písničky- s dětmi na lekcích zpíváme a tančíme, ono to totiž upevňuje znalost slovní zásoby, vy si to doma, nebo ve třídě můžete samozřejmě udělat jak chcete. Tyto videa nejsou naší autorskou tvorbou, jsou ale volně na internetu k použití a my Vám sem na ně dáme odkaz.

                                 1.lekce

Hello Song for Kids                                                                                  Zdravící písnička pro děti

Every day, every day !                                                                              Každý den !

I go to school !  I go to school !                                                               Jdu do školy !

I meet my friends !  I meet my friends !                                                   Potkávám přátele !

And we all say ! And we all say !                                                             A všichni si říkáme 

Hello ! Hello !                                                                                             Ahoj ! Ahoj !

How are you ? How are you ?                                                                  Jak se máš ?

I am good, I am great !                                                                               Mám se dobře, mám se skvěle !

How about you ? How about you ?                                                          A co ty?

Hello ! Hello ! How are you?                                                                     Ahoj ! Ahoj ! Jak se máš ?

I´m good, I´am great ! And how about you ?

Na na na na na na na na na

Every day, every day I go and play ! I go and play !                              Každý den, každý den jdu a hraji si !

I meet new friends. I meet new friends                                                 Potkávám nové přátele.

and we all say ! and we all say                                                               a všichni říkáme

Hello ! Hello !                                                                                           Ahoj ! Ahoj !

What´s your name ? What´s your name?                                               Jak se jmenuješ? 

Nice to meet you ! Nice to meet you!                                                    Ráda tě poznávám !

Do you want to play? Do you want to play?                                          Chceš si hrát ?

Hello ! Hello !

What´s your name ? What´s your name ?

Nice to meet you! Nice to meet you !

Do you want to play? Do you want to play ?

Na na na na na na  Hey


Tak tu mám slovní zásobu k celé lekci :

Příběh s překladem bez obrázků :

Příběh s překladem a obrázky :

Zde je příběh s překladem v angličtině :

I v této lekci máme příběh jen v angličtině, video máte tady :

První část slovní zásoby :

Tvoření :

A i tentokrát se naučíme tři nové písničky .

I na závěr použijeme písničku.

Goodbye Song

It´s time to go home  (repeat 3x )                                                                    Je čas jít domů

It´s time to say goodbye                                                                                  Je čas se rozloučit

I had so much fun                                                                                            Užili jsme si moc zábavy

and you had so much fun                                                                               a moc jste si to užili

we all had so much fun                                                                                  všichni jsme si to moc užili 

and now we say goodbye                                                                             a teď se rozloučíme 

Goodbye goodbye                                                                                         Ahoj ahoj

see you again                                                                                                 zase se uvidíme

Goodbye Goodbye                                                                                       Ahoj ahoj

see you again                                                                                                zase se uvidíme

It´s time to go home ( repeat 3x )                                                                 Je čas jít domů

It´s time to say goodbye

I had so much fun ...........

                               


                                 2. lekce

V první lekci jsme si uvítací písničku přeložili, takže už víme o čem budeme zpívat a můžeme se přivítat.

Následuje další várka slovíček :

Zopakujeme si náš příběh, nejdříve s českým překladem ten je tady :

A jen v angličtině :

Písničky si opět postupně přeložíme, dneska začneme první :

Super wonderful                                                                                 Super úžasný

My God is strong                                                                                 Můj Bůh je silný

He´ll do anything                                                                                 Udělá cokoliv

Big or small                                                                                         Pro velké či malé

Nothing is impossible                                                                        Nic pro něj není nemožné  

For a Super wonderful God                                                              Pro super úžasného Boha

Every day I can know                                                                        Každý den to mohu vědět

God is always there                                                                           Bůh je vždy tady

For me and my family                                                                        Pro mě a mojí rodinu

Every day I can know                                                                        Každý den to mohu vědět

Greater is the one                                                                             Větší je ten

Who lives inside me                                                                          Kdo žije ve mě

Super big  Super strong                                                                    Super velký super silný

Super wonderful God                                                                        Super úžasný Bůh

Super big   Super strong                                                                   Super velký super silný

Super wonderful God oh oh oh oh oh

Our God is strong                                                                               Náš Bůh je silný 

He´ll do anything

Big or small

Nothing is impossible

For a Super wonderful God

Every day I can know

God is always there

For me and my family

Every day I can know

Greater is the one

Who lives inside me 


Druhá je :

                                  3. lekce 

Jsme na začátku 3.lekce a začneme zase naší vítací písničkou.

Následuje další várka nových slovíček.

A čeká nás poslech příběh, dneska už jen v angličtině.

V minulé lekci jsme si přeložili první písničku, dneska budeme pokračovat na další.

Making Melodie in my Heart                                                            Tvořím si  melodie v mém srdci

making melodie in my heart (3x repeat )                                         vytvářím si melodie v mém srdci (3x opakuj )

to the king of kings                                                                            králi králů

thumbs up                                                                                          palce nahoru

making melodie in my heart (3x repeat )                                          

to the king of kings

thumbs up  

elbows back                                                                                         lokty dozadu 

making melodie in my heart (3x repeat )

to the king of kings  

thumbs up  

elbows back    

legs apart                                                                                              nohy od sebe                                                                  

making melodie in my heart (3x repeat ) 

to the king of kings   

thumbs up  

elbows back 

 knees in                                                                                                  kolena k sobě

 making melodie in my heart (3x repeat )

 to the king of kings 

 thumbs up   

 elbows back    

 knees in  

 chest out                                                                                                   vypni  hruď

 making melodie in my heart (3x repeat ) 

 to the king of kings  

 thumbs up

  elbows back

  knees in

  chest out   

   head back                                                                                           Hlavu dozadu :-D

   making melodie in my heart (3x repeat )

   to the king of kings

   thumbs up 

   elbows back 

    knees in

    chest out 

    haed back 

   tongue out                                                                                                vyplázni jazyk 


                                4.lekce

Závěrečná lekce ....

Poslední část slovní zásoby :

I v poslední lekci si zazpíváme, zatančíme a přeložíme poslední písničku.

Oh, The Love God Has Show Us                                                   Ó, láska, kterou nám Bůh ukázal

Hey, hey, hey Oh! ...here we go now!!                                            Hej, hej, hej, oh! ... teď jdeme !!      

Hey, hey, hey, Oh! ...here we go!                                                     Hej, hej, hej, oh! ...tady jsme!

God has shown His love among us                                                 Bůh ukázal svou lásku mezi nám

This is how He showed His love                                                      Takto ukázal svou lásku

There is no greater treasure, greater truth                                      Neexistuje větší poklad, větší pravda  

Than what we have in Him                                                                 Než to, co v něm máme  

There is no greater purpose, greater call                                         Neexistuje větší účel, větší volání

Right here life begins!                                                                         Právě tady začíná život!

Oh, The love God has shown us                                                         Ach, láska, kterou nám Bůh prokázal,  

He sent His only Son,                                                                            Poslal svého jediného Syna,  

Oh-oh the love! God has freed us                                                        Ach, láska! Bůh nás osvobodil

Oh the wonder of the love of God                                                        Oh zázrak Boží lásky

Hey, hey, hey Oh! ...here we go now!!   

Hey, hey, hey, Oh! ...here we go!      

His love is patient, never fails                                                              Jeho láska je trpělivá, nikdy nezklame

 His love is strong and kind                                                                  His love is strong and kind

I could search the whole world over for                                               Mohl bych hledat po celém světě

 a love that lasts forever                                                                              lásku která je navždy  

And His great love I'd  find!                                                                  a Jeho velkou lásku bych našel!

Oh, The love God has shown us    

He sent His only Son    

Oh-oh the love! God has freed us 

Oh the wonder of the love of God   

His love is patient, never fails 

His love is strong and kind