Very special John

Dobrý den, ahoj,

jsem ráda, že jste se k nám připojili. Doufám, že Vám naše lekce budou přinášet stejně radosti jako nám když je tvoříme, když o nich přemýšlíme, když je učíme i když je sem po nocích připravuji. Jsme jenom lidé a děláme chyby a tak, kdybyste nějakou odhalili, nebojte se nám dát zpětnou vazbu. Dejte nám taky klidně vědět, co se Vám líbí víc a co méně. To všechno nám pomůže lekce zlepšovat a posouvat dál. Děláme to s láskou a doufám a věřím, že to z toho cítíte. Ještě jednou díky, za to, že jste v tom s námi a užijte si.

Jak s dětmi s těmito materiály pracovat?

V této a každé další lekci naleznete:

 • materiály k tisku
  kartičky slovní zásoby-vytiskněte si je na čtvrtku, nebo na normální papír a zalaminujte si je, úplně nejlepší by bylo si je vytisknout dvakrát, můžete tak s dětmi hrát různé jazykové hry, které Vám v průběhu lekce budeme popisovat
  obtahovánky- možná, že Vaše děti ještě nepíší, ale i tak je vhodné jim od třetího roku věku nabízet možnost a ukazovat písmenka, proto i v této lekci najdete soubor k tisku, děti si v něm slovíčka připomenou a mohou si je obtáhnout
  v každé lekci s dětmi vyrábíme a někdy je potřeba, nebo není, ale je to prostě z role učitele jednodušší si k nim dotisknout nějaký doplněk, nebo hlavní motiv atd. Takže i tyto materiály v lekci najdete, pokud se s nimi bude pracovat
  příběh- možná, že dětem nebudete moci vždy pustit příběh skrze počítač, nebo televizi. Proto si můžete příběh oboustranně vytisknout. Z jedné strany je obrázek a z druhé text.
 • videa
  videa se slovní zásobou- tento celek je koncipován do 4 týdnů, to je 4 lekcí, proto i tady najdete 4 videa se slovní zásobou, slovíčka se postupně nabalují, ale také opakují.
  videa s příběhem- v této lekci naleznete příběh Davida a Goliáše s překladem i bez překladu.
  písničky- s dětmi na lekcích zpíváme a tančíme, ono to totiž upevňuje znalost slovní zásoby, vy si to doma, nebo ve třídě můžete samozřejmě udělat jak chcete. Tyto videa nejsou naší autorskou tvorbou, jsou ale volně na internetu k použití a my Vám sem na ně dáme odkaz.

1. lekce

Pokud učíte ve třídě, nebo skupinu dětí, je vhodné hodinu zahájit, my pro to nejčastěji využíváme písničku, stejně tak to můžete udělat i doma. 

Hello! Hello!                                                                         Ahoj! Ahoj !

 Hello, how are you? (Repeat)                                            Ahoj, jak se máš ?  ( zopakujeme )

 I'm good! I'm great! I'm wonderful! (Repeat)                   Mám se dobře! Mám se skvěle! Mám se nádherně ! (zopakujeme)

Hello! Hello! Hello, how are you? (Repeat)                      Ahoj ! Ahoj ! Ahoj, jak se máš ? ( zopakujeme )

I'm tired. I'm hungry.                                                           Jsem unavený.  Jsem hladový. 

I'm not so good. (Repeat)                                                   Není mi dobře. ( zopakujeme )

Hello! Hello!                                                                         Ahoj ! Ahoj ! 

Hello, how are you? (Repeat 3x)                                        Ahoj, jak se máš ? ( opakujeme 3x )


HRA - vymyslet a popsat - zahřívačku.

Vezmeme zalaminovaná slůvka ( či jen nastříhaná ) a poschováváme je po třídě ( či prostoru ) kde učíme.  Když jsou slůvka schovaná děti je hledají a poté je děti ukážou ostatním jeden přeloží nebo může ukázat co znamená - pantomimou.

Pro menší děti můžeme slůvka poskládat otočená jako u pexasa do čtverce ( nebo do kruhu ) a postupně je otáčet a děti ukazují co slůvko znamená, jak by ho vysvětlily ostatním. 

What does it mean ? What is this ? How to say in Czech ?


Je čas na první slovní zásobu.

PDF soubor se slovní zásobou najdete v odkazu níže, slovíčka si zalaminujte, vytiskněte. V první lekci se naučíme jen prvních 10 slovíček.

A video k první slovní zásobě: 

Příběh

jeho PDF verze je ke stažení tady:

Příběh

pouze jeho PDF verze s textem a překladem:

Příběh s překladem k první lekci si můžete pustit tady, namluvený a přeložený rodilým mluvčím Tylerem

(za běžných offline lekcí spolu učíme): 

Příběh můžete říkat společně s rodilým mluvčím a pouštět jej dětem po větách, budeme jen poslouchat v každé lekci.

Možná už mají děti trochu zahlcené mozečky, pojďme spolu vyrábět, velmi výjimečnou vločku.

Co budete potřebovat:

 • Vytisknuté PDF,
 • lepidlo,
 • malé papírky,  nebo cokoliv, čím chcete vločku vyzdobit.

Písničky pro první lekci: 

Nejraději lekci s dětmi uzavíráme znovu písničkou, loučící písničkou. Nejlépe se nám osvědčila tahle:

Goodbye- nashledanou,
See you later- uvidíme se později,
Bye bye- čau čau

Goodbye, goodbye.                                                     Nashledanou, nashledanou.

It's time to go.                                                               Je čas jít.

Goodbye, goodbye.                                                     Nashledanou, nashledanou.

 I don't want to go.                                                       Nechci odejít.

 See you later, alligator.                                               Uvidíme se později, aligátore.

Bye bye bye, butterfly. Goodbye!                              Pa pa pa, motýlku. Nashledanou !

                                2. lekce

Jsme u druhé lekce a tak začneme hodinu opět vítací písničkou, která s námi bude celý tento projekt.

Písničku už děti zpívají podruhé, můžeme ji s nimi přeložit či ji mohou děti přeložit sami.

Zahřívačka - hra. Opět vezmeme kartičky se slůvky a rozmístíme je po učebně, pustíme písničku a tu můžeme libovolně zastavovat a ptát se dětí, co našly za slovíčka : What you find? or Tell me what you have ?  or What it is ?

Máme tu dalších deset nových slůvek - hurá na ně :

Slůvka můžeme opět projít znovu, kdy slůvka položíme na zem obrázky, děti si je prohlédnou, pak je otočíme obrázkem na podlahu děti zavřou oči - Close your eyes a my třeba 2. kartičky odstraníme - Open your eyes a ptáme se Which words are mising ? 

Následuje poslech příběhu s překladem. 

A jelikož už děti slyšely příběh 2x, tak jej můžeme pustit už bez překladu, klidně po částech a nechat je některé části zopakovat či přeložit.

Takže příběh bez překladu zde :

Teď jsme se hodně soustředily a děti si potřebují chvilku oddechnout, je čas na tvoření :

Tvoření 

Srdce rozstřiháme či roztrháme na malé kousky a pak obrazec zase děti skládají dohromady.

Odpočinuli jsme si u tvoření a jsou tu písničky, dneska si jednu přeložíme :


God loves when I dance, when I dance                               Bůh mě miluje když tančím, když tančím 

God loves when I sing, when I sing                                      Bůh mě miluje když zpívám, když zpívám

And He loves the special way He made me                       A miluje mne, takového jaký jsem .... 

                                                                                               ( A miluje zvláštní způsob, jakého mne stvořil )

Every hair that´s on my head                                               Každý vlas, který mám na hlavě

Every time I lift my hands                                                      Pokaždé když zvednu ruce

Every single night and day                                                    Každou jednu noc a den

I just want to shout and sing                                                 Prostě chci křičet a zpívat

God loves me me ee ee  ( repeat 3x )                                  Bůh mě miluje miluje je je je  ( opakujeme ještě 3x )

God loves when I dance, when I dance                               Bůh miluje když tančím, když tančím 

God loves when I sing, when I sing                                     Bůh mě miluje když zpívám, když zpívám

And He loves the special way He made me

Every hair that´s on my head

Every time I lift my hands

Every single night and day

I just want to shout and sing

God loves me me ee ee ( repeat 3x )                                 Bůh mě miluje je je 

When I play                                                                           Když si hraju

When I laught                                                                       Když se směju

God loves me ....                                                                  Bůh mě miluje ....

When I shout                                                                        Když křičím

When I sing                                                                          Když zpívám 

God loves me, Yeah                                                            Bůh mě miluje 

When I dance                                                                      Když tančím

When I play                                                                         Když si hraju

When I laugt                                                                       Když se směju

God loves me                                                                     Bůh mne miluje 

When I shout                                                                      Když křičím

When I sing                                                                        Když zpívám

God loves me, Yeah

Every hair that´s on my head

Every time I lift my hands

Every single night and day

I just want to shout and sing

God loves me  ( repeat 3x )


U druhé si zatančíme :-)

A na úplný konec se ještě rozloučíme naší písničkou.

                              3. lekce

Máme tu novou už třetí lekci a samozřejmě náš Hello song u kterého se trošku zahřejeme.

Dalších deset nových slovíček  :

Hra se slůvky- oblíbené pexeso- vytiskněte a rozstřihejte pexeso. Můžete si ho zahrát běžným způsobem, nebo také vyskládat slovíčka na jednu stranu místnosti a zbytek vyskládat na druhou. Děti si vyberou jedno slovíčko a doběhnou na druhou stranu, kde najdou stejné slovíčka. Pokud jsou děti, ale na aktivitu v sedě připraveni, klidně si běhací hru nechte na později.

Po hře nás čeká poslech příběhu: the story of very special John jen v angličtině, ale máme zde ještě k dispozici obě videa tj. i to s překladem. Pokud už ale Vaše děti příběh znají, pusťte jim pouze příběh anglicky.

Tvoření

S dětmi si tuto a další lekci vyrobíme jejich osobní knížku. Vytiskněte si soubor. Rozstřihněte listy na vyznačených čarách a sešijte sešívačkou, titulní stranu umístěte jako první.

Pojďte se s dětmi  trochu protáhnout u písniček. V minulé lekci jsme si přeložili první z nich.

Dnes se podíváme na překlad té druhé.

I clap my hands and stomp my feet                                                          Tleskám rukama a dupám nohama

Because I love the way that God made me                                              Protože miluji způsob, jakým mě Bůh stvořil

I move my head and shake my knees                                                       Pohybuji hlavou a třesu koleny

Because I love the way that God made me                                              Protože miluji způsob, jakým mě Bůh stvořil

Wake up in the morning and I wiggle my toes                                         Ráno se probudím a hýbu prsty na nohou

Wiggle my toes, oh                                                                                     Hýbu prsty na nohou

I stretch out my arms                                                                                   Protáhnu si ruce/ paže

And I´m scratching my nose                                                                        A poškrábám se na nose

Scratching my nose, oh                                                                                Pošimrám se na nose

So I clap my hands and stomp my feet

Because I love the way that God made me

I move my head and shake my knees  

Because I love the way that God made me

I love the way that God made me, oh   ( repeat 3x )                          Miluji způsob, jakým mě Bůh stvořil  ( opakujeme 3x)

I love the way

He made all the birds                                                                           Stvořil všechny ptáčky

He made all the threes                                                                         Stvořil všechny stromy

He made all the threes, oh

He made all the fishes swimming in the sea                                      Stvořil všechny ryby, které žijí v moři 

Swimming in the sea,oh                                                                        Plují v moři    

So I clap my hands and stomp my feet

Because I love the way that God made me

I move my head and shake my knees

Because I love the way that God made me

I love the way that God made me, oh ( repeat 3x )

I love the way

I love the way

I love the way that God made me, oh ( repeat 3x )

I love the way

Čas na aktivitu - tvoření.

4. lekce

A už jsme ve finále, poslední lekce a náš známý Hello song.

Hurá, tady se naučíme posledních deset slovíček, pojďme na ně.

Tentokráte si s dětmi zopakujeme všechna slůvka, která bychom již měla znát.

S dětmi si zahrajeme pantomimu, kartičky rozprostřeme po podlaze obrázky dolů. Každé dítko si vybere slovíčko, které ostatním pantomimicky předvede. 

Po aktivitě si poslechneme příběh, teď už jej máme jen v angličtině. Děti ho po poslechu mohou převyprávět vlastními slovy.

Tvoření:

Pojďte si vytisknout druhou část osobní knížečky dětí. Opět si ji vytiskněte a rozstřihněte na vyznačené čáře, zbývající listy sešívačkou doplňte k již vytvořené knížečce.

Děti si u tvoření odpočinuly a je na čase se protáhnout u písniček, které už dobře známe z minulých lekcí.

U písniček jsme se příjemně rozhýbali a je načase se rozloučit.