Velikonoční příběh 1.

Dobrý den, ahoj,

jsem ráda, že jste se k nám připojili. Doufám, že Vám naše lekce budou přinášet stejně radosti jako nám když je tvoříme, když o nich přemýšlíme, když je učíme i když je sem po nocích připravuji. Jsme jenom lidé a děláme chyby a tak, kdybyste nějakou odhalili, nebojte se nám dát zpětnou vazbu. Dejte nám taky klidně vědět, co se Vám líbí víc a co méně. To všechno nám pomůže lekce zlepšovat a posouvat dál. Děláme to s láskou a doufám a věřím, že to z toho cítíte. Ještě jednou díky, za to, že jste v tom s námi a užijte si.


Jak s dětmi s těmito materiály pracovat?

V této a každé další lekci naleznete:

 • materiály k tisku
  kartičky slovní zásoby-vytiskněte si je na čtvrtku, nebo na normální papír a zalaminujte si je, úplně nejlepší by bylo si je vytisknout dvakrát, můžete tak s dětmi hrát různé jazykové hry, které Vám v průběhu lekce budeme popisovat
  obtahovánky- možná, že Vaše děti ještě nepíší, ale i tak je vhodné jim od třetího roku věku nabízet možnost a ukazovat písmenka, proto i v této lekci najdete soubor k tisku, děti si v něm slovíčka připomenou a mohou si je obtáhnout
  v každé lekci s dětmi vyrábíme a někdy je potřeba, nebo není, ale je to prostě z role učitele jednodušší si k nim dotisknout nějaký doplněk, nebo hlavní motiv atd. Takže i tyto materiály v lekci najdete, pokud se s nimi bude pracovat
  příběh- možná, že dětem nebudete moci vždy pustit příběh skrze počítač, nebo televizi. Proto si můžete příběh oboustranně vytisknout. Z jedné strany je obrázek a z druhé text.
 • videa
  videa se slovní zásobou- tento celek je koncipován do 4 týdnů, to je 4 lekci, proto i tady najdete 4 videa se slovní zásobou, slovíčka se postupně nabalují, ale také opakují.
  videa s příběhem- v této lekci naleznete příběh Davida a Goliáše s překladem i bez překladu.
  písničky- s dětmi na lekcích zpíváme a tančíme, ono to totiž upevňuje znalost slovní zásoby, vy si to doma, nebo ve třídě můžete samozřejmě udělat jak chcete. Tyto videa nejsou naší autorskou tvorbou, jsou ale volně na internetu k použití a my Vám sem na ně dáme odkaz.

                                1. lekce

Každou lekci začínáme vítací písničkou i dneska pro vás máme jednu :

Každá lekce začíná úvodem do slovní zásoby. Každý týden se naučíme deset nových slovíček a budeme je na sebe nabalovat. Kartičky si vystřihněte  a zalaminujte. Ideální je pokud si kartičky vytisknete ve dvou kopiích, jako pexeso. Otevře Vám to tak nové možnosti v jazykových hrách

HRA - se zalaminovanými nebo jen vytištěnými slovíčky si můžeme zahrát třeba pexeso. 

Pusťte dětem první zásobu deseti slovíček.

Materiály k příběhu s obrázky, s textem a překladem.

V první týdnu, resp. první lekci se děti s příběhem seznamují. Je tedy vhodné příběh celý přečíst a přeložit, klidně i několikrát. Potom můžete dětem pustit příběh namluvený s překladem.

Tento měsíc budeme společně dělat nové tři písničky:

V druhém, třetím a čtvrtém týdnu si písničky přeložíme.

Po protažení u písničky nás čeká tvoření. 

A na závěr tu máme písničky na rozloučenou - Goodbye song :-)

                                2. lekce

Máme tady druhý týden, na začátku si zopakujeme úvodní písničku :

Ve druhém týdnu se naučíme další nová slovíčka, tady jsou :

I tento týden si poslechneme Velikonoční příběh nejprve anglicky s překladem a poté už jen anglicky.

Příběh jsme si poslechli a připomněli jsme si o čem je a nyní nás čekají písničky, tento týden si přeložíme první z nich .

Dneska se podíváme na písničku Everybody Get Walkin´ - Všichni chodí ( chodíme )

Everybody get walking                                                              Všichni chodíme

Walking in the light                                                                     Chodíme ve světle

In every little space                                                                     na každém malém prostoru

of every little minute of your life                                                každou malou chvíli vašeho života

Everybody get livin´                                                                     Všichni žijí

Livin ´ more like HIM                                                                    více jako ON

And let the whole  word know                                                    A dejte celému světu vědět,

He has forgiven all our sin                                                          že odpustil veškerý náš hřích.

Five - four - three - two - one                                                      Pět! Čtyři! Tři! Dva ! Jeden!

Choose this day                                                                           Vyberte si tento den

Will you listen and will you chose                                               Budete poslouchat a poslouchat

Choose what´s right                                                                     Vyberte si, co je správné...

Get walking in the Light                                                               Pohybujte se ve světle

Opakujeme .....

Jesus is the light                                                                           Ježíš je Světlo


A další písničky si jen zazpíváme a u nich si i zatancujeme ....

A v této lekci poslední písnička ....

Tvoření :

A na závěr se spolu rozloučíme zase písničkou .....

Can You Say Bye                                                        Můžeme se rozloučit

Can you say Bye !                                                       Rozloučíme se  Ahoj

Bye!                                                                              Ahoj !

Can you say So long !                                                Můžeš říci  : Na shledanou !

So long !                                                                      Na shledanou !

Now we´re friends                                                      Teď jsme přátelé

Now we ´re friends !

I love you !                                                                  Máme se rádi !

I love you !

I can´t wait until we meet again !                             Nemůžeme se dočkat až se zase potkáme !

Until we meet again !                                               Až se zase potkáme !

Can you say bye ......                                                Můžeme říci Ahoj

repeat all again                                                        vše znovu zopakujeme

Good bye                                                                  Na shledanou 


                               3. lekce

Vítejte u třetí lekce,  máme pro vás nachystané další slovíčka, písničky, tvoření i příběh, tak jdeme na to.

Další kolo zahřívací hry ....

I v této lekci máme další slovíčka, tady jsou.

A můžeme na příběh, který už nejspíše znáte.

A po příběhu se protáhneme a k tomu využijeme naše písničky.

Dneska si přeložíme druhou písničku.

Happy Day                                                                                          Šťastný den

The greatest day in history, death is beaten                                    Největší den v historii, smrt je poražena
You have rescued me                                                                         Zachránili jste mne
Sing it out, Jesus is alive                                                                    Zpívejme, Ježíš je naživu
The empty cross, the empty grave                                                    Prázdný kříž, prázdný hrob
Life eternal, You have won the day                                                    Věčný život, vyhrál jsi den
Shout it all, Jesus is alive                                                                    Křičme všichni, Ježíš je naživu
He's alive and...                                                                                   Je naživu a ......

Oh happy day, happy day                                                                  Oh šťastný den, šťastný den 
You washed my sin away                                                                   Smyl jsi mé hříchy ( pryč ) 
Oh happy day, happy day                                                                  Oh šťastný den, šťastný den
I'll never be the same, no no no                                                        Nikdy nebudu stejný, ne ne ne
Forever I am changed, haha!                                                             Navždy jsem se změnil, ha ha !

When I stand, in that place                                                                 Když stojím na tomto místě
Free at last, meeting face to face                                                      Konečně volný, setkám se tváří v tvář 
I am Yours, Jesus You are mine                                                         Jsem tvůj, Ježíši jsi můj
Endless joy and perfect peace                                                           Nekonečná radost a dokonalý klid
Earthly pain finally will cease                                                              Pozemská bolest konečně přestane
Celebrate, Jesus is alive, haha!                                                          Oslavme, Ježíš je naživu, haha !

Oh happy day, happy day                                                                   Oh šťastný den, šťastný den
You washed my sin away                                                                    Smyl jsi mé hříchy ( pryč )
Oh happy day, happy day                                                                   Oh šťastný den, šťastný den
I'll never be the same
Oh happy day, happy day
You washed my sin away
Oh happy day, happy day
I'll never be the same, no no no
Forever I am changed, yeah yeah...

And oh what a glorious day                                                             oh a jak slavný den      
What a glorious way                                                                         jak slavný způsob 
That You have saved me                                                                  Že jsi mě zachránil
And oh what a glorious day, ha!                                                      oh a jak slavný den !
What a glorious name, Jesus!                                                          Jak slavné jméno, Ježíš !
And oh happy day, happy day
You washed my sin away
Oh happy day, happy day
I'll never be the same, no no no no
Forever I am changed                                                                      Navždy jsem se změnil.
By Your love, by Your grace, oh God                                               Tvou láskou, Tvou milostí, ó Bože
Forever I am changed                                                                       Navždy jsem se změnil.
'Cause forever I am changed, ha!                                                    Protože jsem navždy změněn!
Yeah yeah yeah yeah 


A třetí písnička je tady .

Tvoření

A další lekci máme za sebou a zbývá nám už jen se rozloučit, takže Good bye.

                                  4.lekce

Máme před sebou poslední týden našeho Velikonočního dobrodružství.

Už víme, že začínáme uvítací písničkou.

A nabídnu vám i posledních deset slovíček.

Naposledy si poslechněte Velikonoční příběh, dnes už jen v angličtině, tady je.

Tvoření

A je čas na naše už známé tři písničky.

A dneska nás čeká překlad té poslední  "This Little Light Of Mine"

This Little Light Of Mine                                                                                 Tohle moje malé světlo 

This little light of mine                                                                                     Tohle moje malé světlo

I am gonna let it shine                                                                                     Nechám ho zářit 

This little light of mine 

I am gonna let it shine

Let it shine, let it shine, let it shine                                                                Ať svítí, ať svítí, ať svítí

This little light of mine 

I am gonna let it shine

..........................................

Jesus is the light                                                                                          Ježíš je to světlo

I am gonna let him shine                                                                             Nechám ho zářit

Jesus is the light

I am gonna let him shine

Let him shine, let him shine, let him shine

.........................................

I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout ! Shout !   

                                                                                               Dupnu nohama, zatleskám a zakřičím ! Zakřičím !

I will run around, I will jump off the ground and shout ! Shout !

                                                                                              Budu pobíhat dokola, vyskočím ze země a zakřičím ! Zakřičím !

I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout ! Shout ! 

I will run around, I will jump off the ground and shout ! Shout !

This little light of mine

I am gonna let it shine

This little light of mine

I am gonna let it shine

Let it shine, let it shine, let it shine

This little light of mine

I am gonna let it shine

I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout ! Shout !

I will run around, I will jump off the ground and shout ! Shout !

I will stomp my feet, and I will clap my hands and shout ! Shout !

I will run around, I will jump off the ground and shout ! Shout !

Jesus is the light

I am gonna let him shine

Jesus is the light

I am gonna let him shine

Let him shine, let him shine, let him shine

 

A máme tu konec, poslední rozloučení v této lekci s naší Goodbye písničkou.